Skip to main content

Priprema za prijemni ispit UB

Kratak pregled kursa

Kurs sadrži kratak teorijski uvod kao i rešene primere zadataka sa prethodnih prijemnih ispita na Rudarsko-geološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Zadaci su podeljeni prema oblastima. Kurs sadrži primere prethodnih prijemnih ispita na Rudarsko-geološkom fakultetu. Kurs predstavlja pomoćni materijal za pripremu prijemnog ispita iz matematike na Rudarsko-geološkom fakultetu.

Kurs je besplatan.

Predznanja

Savladan minimum matematičkih sadržaja predviđen planom i programom srednjih škola(gimnazije, srednje stručne škole).

Kurs su kreirali:

Course Staff Image #1

Marija Radojičić

Asistent na katedri za primenjenu matematiku i informatiku Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogrdu

Course Staff Image #2

Marija Marjanović

Saradnik u nastavi na katedri za primenjenu matematiku i informatiku Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogrdu

Course Staff Image #2

Bojan Zlatić

Saradnik u nastavi na katedri za primenjenu matematiku i informatiku Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogrdu

Licenca: CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

  1. Course Number

    UB8
  2. Classes Start

    Jan 01, 2016
Enroll